1 Mayıs yürüyüşüne katılalım. Artık sırtımıza bindirmeyelim – Sendikalar ve Calışanlar harekete geçmeli! Hep birlikte krizin sırtımıza yıkılmasına karşı! 27. April 2021 – Posted in: Uncategorized – Tags: , , , ,

Zenginler zenginliklerini daha da büyütürken, Corona pandemisinin tüm yükü öncelikli olarak ücretli calışanların sırtına yıkılıyor. Tönnies, Amazon ve birçok başka şirkette çalışanlar kitle halinde pandemi şartlarında çalışmaya zorlanarak, sağlıklarını hergün tehlikeye atmak zorunda kalıyorlar. Ücretli calışanlar kitlesel işten çıkarmalar, kısa süreli çalışma, sendika düsmanlığı, Jobcenterlerinin saldırıları ve yüksek kiralarla boğuşmak zorunda bırakılıyorlar. Özellikle göçmen kadın ve erkek işçiler parekende iş anlaşmaları ile en ucuz ücretlerle kiralık işlerde calıştırılarak ağır bir sömürü altında bırakılıyorlar. Biz diyoruz ki: Yetti artık! Krizin yükünü sırtımızda taşımak istemiyoruz! Krizin sorumlusu zenginler; yükünü onlar taşısınlar.

Pandemi öncesinde de hastanelerde calışma koşulları yetersiz personel, aşırı iş yükü, taseronluk ve kötü ücretlerle belirleniyordu. Biz, sağlık şirketlerinin sağlığımız üzerinden kar elde ettiği bir sistem için değil, hastane calışanları ile hastaların çıkarlarının öne çıkartıldığı bir sağlık sistemi için mücadele ediyoruz. Hasta başına genel gider ödemesi gibi bir kara yönelik sistem derhal kaldırılmalıdır. Hastaneler yeniden kamulaştırılmalı ve demokratikleştirilmelidir!

Aynı zamanda Deutsche Wohnen & Co Kampanyasını tüm gücümüzle destekliyoruz ve bugün aynı talepler içinde yürüyoruz!

Berlin Senatosu, birçok hastane işlevlerinin taseronlaştırılması ve kamu görevlerine az bütçe ayrılması yoluyla kamu yükümlülüklerinin altını oymuştur. Berlindeki okullar ve buralardaki calışanlar pandemi tehlikesinden yeterince koruma altına alınmamaktadır. Diğer yandan polis baskılarının artırılması, göçmenlerin yurtdışına sürülmesi için hergün bol para harcanmaktadır.

Egemen yapıya karşı ancak beraber başarılı bir mücadele yürütebiliriz. Sosyal ortaklık hikayesine ve Işverenlere tavize degil, mücadeleci sendikalara, işyerlerinde ve sokakta direnmeye ihtiyacımız var! Haklarını elde etmek için çalışanlar birçok alanda güçbirliği yapıyorlar. 1 Mayıs 2021’deki yürüyüşümüzle taban inisiyatiflerini güçlendirmek, onların mücadele ve tecrübelerinden esinlenerek dayanışmayı yükseltmek istiyoruz.

Pandemi koşullarını tabiki ciddiye alıyoruz ve yürüyüşümüzde virüsün bulaşma tehlikesini en aza indirmek istiyoruz. Bu nedenle, lütfen tüm yürüyüş boyunca sağlık maskesi kullanın ve gerekli mesafeyi koruyun!

Sınıf mücadeleci yürüyüşe katılalım!!

Heraus zur Klassenkämpferischen Demonstration am 1.Mai | 11 Uhr | Hackescher Mark

Şu yürüyüşlere de katılmanız için çağrı yapıyoruz:

30.04. zur Demo „Von der Krise zur Enteignung!“ um 17 Uhr am Leopoldplatz im Wedding und

am 1. Mai um 17 Uhr zur Revolutionären 1.-Mai-Demo vom Hermannplatz in Berlin-Neukölln